Klachtenprocedure

Wij luisteren naar uw verhaal
Wij doen er alles aan om onze klanten steeds zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat de dienstverlening soms niet helemaal gaat zoals u dat als klant wenst. Als dat het geval is, kunt u een klacht indienen bij ons. Onder een klacht verstaan wij elke blijk van onvrede over de diensten van AethiQs. Wij luisteren naar u en zoeken graag samen met u naar een passende oplossing.

Interne klachtenprocedure
In deze klachtenregeling leest u hoe u een klacht indient en wat wij hiermee doen. Ook ziet u wat u kunt doen als u ontevreden blijft.

Wij streven er uiteraard naar dat klanten tevreden zijn over AethiQs. Wij zullen er dan ook alles aan doen om een klacht naar tevredenheid af te handelen. Een klacht is bovendien voor ons altijd aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Hoe dient u een klacht in?
U kunt uw klacht op drie manieren indienen.

 • Online via het contactformulier
 • Per brief gericht aan:
  AethiQs BV
  T.a.v. Dagelijks Bestuur
  Postbus 30223
  3001 DE Rotterdam
 • Telefonisch via +31 (0)610175000 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30 uur

Welke gegevens hebben wij nodig?
Voor de behandeling van uw klacht, hebben wij een aantal gegevens van u nodig. Vermeld daarom de onderstaande informatie op het contactformulier of in uw brief. Belt u ons dan is het handig om deze informatie bij de hand te hebben:

 • uw naam, adres en telefoonnummer;
 • de omschrijving van uw klacht;
 • de gewenste oplossing; en
 • eventuele bijlagen om uw klacht te onderbouwen

Wat doen wij met uw klacht?
Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Vervolgens neemt de Raad van Bestuur van AethiQs – meestal telefonisch – contact met u op over de inhoud en afhandeling van uw klacht. U ontvangt altijd binnen zes weken een schriftelijke inhoudelijke reactie op uw klacht.

In de inhoudelijke reactie informeren wij u hoe de klacht is opgelost of nog zullen oplossen. Het kan zijn dat uw klacht aanleiding geeft onze dienstverlening aan te passen. Als dat in uw situatie geldt, hoort u dat ook van ons. Wijzen wij een klacht af, dan ontvangt u informatie over eventuele andere maatregelen die u kan nemen. Wij registreren uw klacht en de afwikkeling daarvan.

Bent u niet tevreden over de behandeling van uw klacht?
Indien u ontevreden bent over de behandeling van uw klacht, kunt u zich wenden tot de bevoegde rechter. Meer informatie vindt u op: www.rechtspraak.nl.