Hallo Risicomanagement!

Versterken van uw besluitvorming door risico gebaseerd te handelen

Wij zijn risicomanagementadviseurs. In onze visie gaat het bij risicomanagement om risico en rendement, en niet eendimensionaal om alleen risico’s. Het gaat om de relatie tussen risico en rendement.

Vanuit onze expertise, de liefde voor het vak risicomanagement en onze cross sectorale ervaring delen wij onze kennis. In het geloof dat je kennis kunt delen, zonder deze kwijt te raken. Wenst u echt een stap te zetten naar betekenisvol risicomanagement? Wij staan dan naast u in de rol zoals u die voor ogen heeft. Dit kan zijn als adviseur, projectleider, interimmanager of als opleider. Voor elke functie die wij bekleden telt dat wij uw relevantiewaarde verhogen, echt passend bij uw organisatie.

Met onze lenigheid van geest kijken we altijd over sectoren heen. Want waarom zou wat in de ene sector werkt ook niet in de andere kunnen werken? Als je teruggaat tot de kern, zie je vergelijkbare oplossingen voor hele verschillende soorten organisaties. Van pensioenfondsen tot publieke omroepen, van zorginstellingen tot financiële instellingen. Voor al deze organisaties geldt dat je alleen relevant kunt blijven als het duidelijk is wat je bestaansrecht is, vandaag, morgen en overmorgen.

Elke bestuurder neemt beslissingen te midden van toenemende complexiteit. Vraagstukken van uiteenlopende aard vragen om keuzes en beleid. Daarbij moet je rekening houden met afhankelijkheden, onzekerheden en de belangen van een uitdijende groep stakeholders. Maar tellen al die afzonderlijke beslissingen nog wel bij elkaar op? Dragen ze bij aan het bestaansrecht en het voortbestaan van je organisatie?

Wees eerlijk. Wat is nu de relevantie van jouw organisatie? En over 5 jaar? 10 jaar? Dat is een hele fundamentele vraag. Een vraag die vaak uit zicht raakt in de dagelijkse dynamiek van een organisatie.

Het is dé centrale vraag achter alles wat AethiQs doet. Wij werken voor maatschappelijk relevante organisaties. Wij helpen hen relevant te zijn en te blijven. Wij noemen dat Relevantiewaarde. We gaan daarbij altijd terug naar de kern. Samen met onze klanten bepalen we wat de basis is voor de continuïteit én de geloofwaardigheid van hun organisatie. Zodat ze vandaaruit kunnen beslissen, besturen en bouwen aan een relevante toekomst.

Wij doen dat niet alleen vanuit onze actuele kennis, maar meer nog vanuit 3x liefde: voor onze klanten, voor de vakgebieden waarin we actief zijn, en voor al onze collega’s, onze Relevantieadviseurs.

AethiQs. Remain Relevant

 

Onze diensten zijn:

  1. Risicomanagement opleidingen en trainingen (geaccrediteerd)
  2. Coachen van risicomanagers
  3. Uitvoeren van risicoanalyses die een echte meerwaarde hebben
  4. Operationaliseren risicobereidheid (risk appetite)
  5. Implementeren van risico-indicatoren om te kunnen sturen
  6. Implementeren operational risk management en cyber risk management
  7. Begeleiden van organisatie naar een hoger niveau van volwassenheid voor risicomanagement
  8. Tijdelijk invullen van de risicomanagementfunctie (interim en outsourcing)
  9. Financial Crime Risk Management

Versterken van risicobewustzijn van organisaties

Al onze diensten zijn passend, prikkelend en pakkend in aanpak. Altijd met u organisatiegrootte voor ogen. Wij gaan niet iets adviseren waar u niets aan heeft. Dit is onze professionele belofte aan u.

Kennismaken en kennis delen?

 

Uw compliance vraagstukken waar wij door geïnspireerd worden >

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of stuur een tweetbericht.