Hallo Compliance & Integriteitsmanagement!

Versterken van uw moreel leiderschap door ethisch het goede te
doen en dat goed te doen

Wij zijn compliance adviseurs. In onze visie gaat compliance & integriteitsmanagement een stap verder dan alleen te voldoen aan wet- en regelgeving. Het gaat om de relatie tussen wat mag volgens de wet en wat maatschappelijk goed is.

Vanuit onze expertise, de liefde voor het vak compliance en integriteit en onze cross sectorale ervaring delen wij onze kennis. In het geloof dat je kennis kunt delen, zonder deze kwijt te raken. Wenst u echt een stap te zetten naar betekenisvol compliance & integriteitsmanagement? Wij staan dan naast u in de rol zoals u die voor ogen heeft. Dit kan zijn als adviseur, projectleider, interim of als opleider. Voor elke functie die wij bekleden telt dat wij uw relevantiewaarde verhogen.

Met onze lenigheid van geest kijken we altijd over sectoren heen. Want waarom zou wat in de ene sector werkt ook niet in de andere kunnen werken? Als je teruggaat tot de kern, zie je vergelijkbare oplossingen voor hele verschillende soorten organisaties. Van pensioenfondsen tot publieke omroepen, van zorginstellingen tot financiële instellingen. Voor al deze organisaties geldt dat je alleen relevant kunt blijven als het duidelijk is wat je bestaansrecht is, vandaag, morgen en overmorgen.

Elke bestuurder neemt beslissingen te midden van toenemende complexiteit. Vraagstukken van uiteenlopende aard vragen om keuzes en beleid. Daarbij moet je rekening houden met afhankelijkheden, onzekerheden en de belangen van een uitdijende groep stakeholders. Maar tellen al die afzonderlijke beslissingen nog wel bij elkaar op? Dragen ze bij aan het bestaansrecht en het voortbestaan van je organisatie?

Wees eerlijk. Wat is nu de relevantie van jouw organisatie? En over 5 jaar? 10 jaar? Dat is een hele fundamentele vraag. Een vraag die vaak uit zicht raakt in de dagelijkse dynamiek van een organisatie.

Het is dé centrale vraag achter alles wat AethiQs doet. Wij werken voor maatschappelijk relevante organisaties. Wij helpen hen relevant te zijn en te blijven. Wij noemen dat Relevantiewaarde. We gaan daarbij altijd terug naar de kern. Samen met onze klanten bepalen we wat de basis is voor de continuïteit én de geloofwaardigheid van hun organisatie. Zodat ze vandaaruit kunnen beslissen, besturen en bouwen aan een relevante toekomst.

Wij doen dat niet alleen vanuit onze actuele kennis, maar meer nog vanuit 3x liefde: voor onze klanten, voor de vakgebieden waarin we actief zijn, en voor al onze collega’s, onze Relevantieadviseurs.

AethiQs. Remain Relevant

 Onze diensten zijn:

  1. Compliance- & integriteitmanagement opleidingen en trainingen (geaccrediteerd)
  2. Coachen van compliancemanagers
  3. Uitvoeren van Systematische Integriteitsrisicoanalyse (SIRA)
  4. Uitvoeren van Systematische Environmental risk analysis (SERA)
  5. Operationaliseren compliance risicobereidheid (risk appetite)
  6. Implementeren van compliance-indicatoren om te kunnen sturen
  7. Begeleiden van organisatie naar een hoger niveau van volwassenheid voor compliance & integriteitsmanagement
  8. Tijdelijk invullen van de compliance functie (interim en outsourcing)
  9. Implementeren van sanctiewetgeving en Fraudebeleid, met klokkenluidersregelingen
  10. Compliance Awareness training met Virtual Reality-bril

 

Al onze diensten zijn passend, prikkelend en pakkend in aanpak. Altijd met u organisatiegrootte voor ogen. Wij gaan niet iets adviseren waar u niets aan heeft. Dit is onze professionele belofte aan u.

Kennismaken en kennis delen?

 

Uw compliance vraagstukken waar wij door geïnspireerd worden >

 

Vertel het ons.
Wij luisteren naar jouw relevantie.

Of stuur een tweetbericht.